De Stichting Help Yogya aan een dak wordt in Yogyakarta (Indonesië) vertegenwoordigd door de Stichting Jogja van waaruit het project wordt begeleid en uitgevoerd in de Prawirotaman School in Yogyakarta.

Om het onderwijs in goede banen te leiden zijn door de stichting een lokale projectmanager en assistent projectmanager als betaalde leerkrachten aangesteld. Zij ontvangen van de stichting maandelijks een salaris, tegemoetkoming voor zorgverzekering en reiskosten.

Bij de jongere studenten is het onderwijs vooral gericht op verrijking van hun Engelse vocabulaire. Daarnaast leren zij zich in de Engelse taal voor te stellen en hun achtergrond onder woorden te brengen. Met de diverse vrijwilligers vanuit diverse landen proberen zij te converseren over het dagelijks leven. De oudere studenten wordt geleerd om hun eigen maatschappelijke rol op papier te zetten. In een interview wordt dit verhaal op video opgenomen zodat zij zelf de progressie in het beheersen van de Engelse taal kunnen ervaren. Zij maken ook gebruik van multimedia om de geschreven Engelse taal op het internet  op een goede wijze te interpreteren.

De volwassen studenten richten zich vooral op het luisteren en spreken van de Engelse taal en leren in de Engelse taal te discussiëren over diverse onderwerpen.

Door de stichting Help Yogya aan een dak is een fonds in het leven geroepen (Stichting Jogja Scholarships Program) om studenten die een vervolgstudie op HBO of Universitair niveau willen volgen, te steunen met een persoonlijke lening. Om de selectie en begeleiding met korte lijnen toe te passen is in Yogyakarta een vrijwillige coördinator aangesteld.

Om de gestelde doelen te bereiken zijn in Nederland een aantal sponsors gevonden die zich bereid hebben verklaard om jaarlijks een bijdrage over te maken.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opzetten van een website waarop de gegevens en activiteiten van de stichting worden gedeponeerd.

Jaarlijks wordt door een van de bestuursleden vanuit Nederland een bezoek gebracht aan de stichting in Yogyakarta om ter plaatse de actuele ontwikkelingen te volgen en gesprekken aan te gaan met begeleiders en vrijwilligers.

Sponsors worden zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de door hen gesponsorde activiteiten.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter/Secretaris:    F.H.M. (Frits) Rohling                           +31 6 53851390

Penningmeester:          C. (Caspar) Van Der Horst

Adviseur:                      V. (Vital) Van Der Horst

Lid (Indonesië):            T. (Tias) Wahyu                                    0715018645

Lid (Indonesië):            G. (Gijs) Van Der Zwaan                       0653851390

Email: tjerkhiddes@kpnplanet.nl

Theo Bosmanlaan 17,
2355 DA  Hoogmade

Statuten Stichting: