Stichting Jogja (Help Yogya aan een dak)

(KvK 32117062) (RSIN: 8168.96.318)

Samenstelling bestuur:

Voorzitter/Secretaris:    F.H.M. (Frits) Rohling

Penningmeester:          C. (Caspar) Van Der Horst

Adviseur:                     V. (Vital) Van Der Horst

Lid (Indonesië):            T. (Tias) Wahyu

Lid (Indonesië):            G. (Gijs) Van Der Zwaan

(De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun activiteiten)

Secretariaat:

Theo Bosmanlaan 17,

2355 DA Hoogmade

0715018645

0653851390

email: tjerkhiddes@kpnplanet.nl

In 2017 heeft de Stichting Jogja, in Yogyakarta in Indonesië, geïnvesteerd in een nieuw onderkomen, aanschaf van materialen en internet om het onderricht in de Engelse taal aan studenten uit Yogyakarta en omgeving op een hoger niveau te brengen. Daarnaast is ook een fonds in het leven geroepen (Stichting Jogja Scholarships Program) om studenten die een vervolgstudie op HBO of Universitair niveau willen volgen, gesteund kunnen worden met een persoonlijke lening. Gijs van der Zwaan zal als coördinator door middel van persoonlijke gesprekken een selectie toepassen en het bestuur hiervan op de hoogte stellen.

Het bestuurslid Vital Van der Horst heeft de Stichting in Yogyakarta dit jaar drie maal bezocht en zich ter plaatse op de hoogte laten stellen over het functioneren van de projectleider en assistent projectleider, de uitvoering van de voorgenomen veranderingen en de invoering van het studiefonds. Tevens heeft Vital Van der Horst zich tijdens zijn aanwezigheid persoonlijk bezig gehouden met de aanschaf van technische onderdelen om het gebruik van “Social Media” te entameren.

In het kader van het “Scholarships Program” heeft Gijs Van der Zwaan een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten en uiteindelijk een selectie gemaakt van studenten die worden geacht om hun voorgenomen studie binnen de daarvoor gestelde termijn af te ronden. Het fonds wordt ondersteund door een individuele stichting, Stichting Latour. Inmiddels zijn de betrokken studenten bezig met hun studie. Het gaat hier om studies zoals die van lerares wiskunde, opleiding tot verpleegster, civiel ingenieur, management en accountancy. Oorspronkelijk uitgangspunt was om dit project te starten met vijf studenten. Het zijn er zeven geworden met een totaal budget van € 5000 (IDR 80.000.000). Aan het eind van dit jaar wordt  een tussentijds overzicht opgemaakt van de resultaten tot op heden. Het bestuur van de Stichting hoopt door dit initiatief studenten te entameren om een vervolgstudie te doen en daarmee in de toekomst een carrière op te bouwen.

(Bijlage)

Het project op de Prawirotaman School in Yogyakarta kent een gemiddelde aanwezigheid van 85 procent op een aantal van 182 ingeschreven studenten. Vooral de weersinvloeden, maar ook de periodes waarin de studenten in het reguliere onderwijs examens ondergaan, zorgen ervoor dat het maximale percentage slechts enkele keren per jaar wordt gehaald. Niettemin kan worden gesproken over een stabiele factor die aangeeft dat er nog steeds behoefte bestaat aan bijscholing voor zowel jonge als oudere studenten, die de bijscholing vaak naast hun dagelijkse werk doen om hun carrière

mogelijkheden te vergroten door zich de Engelse taal en het gebruik van sociale media eigen te maken.

Aan het eind van iedere maand wordt door de projectleider een rapport/overzicht gemaakt en aan het bestuur verzonden, met het verzoek om het voorgestelde budget te accorderen. Dit budget behelst de uitgaven die aan het onderwijsproject worden besteed. De salarissen en vergoedingen/verzekeringen voor de vaste medewerkers staan hier los van. Het budget wordt beheerd door een vrijwilliger en door de penningmeester van de Stichting in Nederland regelmatig wordt aangevuld.

Bij de jongere studenten is het onderwijs vooral gericht op verrijking van hun Engelse vocabulaire. Daarnaast leren zij zich in de Engelse taal voor te stellen en hun achtergrond onder woorden te brengen. Met de diverse vrijwilligers vanuit diverse landen proberen zij te converseren over het dagelijks leven. De oudere studenten wordt geleerd om hun eigen maatschappelijke rol op papier te zetten. In een interview wordt dit verhaal op video opgenomen zodat zij zelf de progressie in het beheersen van de Engelse taal kunnen ervaren. Zij maken ook gebruik van multimedia om de geschreven Engelse taal op het internet  op een goede wijze te interpreteren.

De volwassen studenten richten zich vooral op het luisteren en spreken van de Engelse taal en leren in de Engelse taal te discussiëren over diverse onderwerpen. Ook hierbij spelen de vrijwilligers een grote rol. Als student aan een van de Universiteiten in Yogyakarta komen zij in hun vrije tijd naar het schoolproject op de Prawirotaman school om de studenten bij de praktijklessen te ondersteunen. Een aantal instituten (ACICIS, AIESEC en USINDO) verlenen hieraan directe medewerking in overleg met de staf van Stichting Goes to School.

In augustus heeft het Ministerie van Cultuur een vijfdaagse schoolweek ingevoerd. Dit heeft wat roostertechnische problemen opgeleverd. Een en ander betekent dat de leerlingen in het reguliere onderwijs acht uur per dag op school vertoeven. De school is nu van dinsdag tot en met zaterdag geopend en het blijkt dat de studenten uit eigen initiatief op zaterdag eerder beginnen en meer tijd besteden om gebruik te maken van de multimedia faciliteiten die door de school worden aangeboden. Tussen 10 en 12 uur wordt er in het multimedia lokaal een Engels gesproken film gedraaid.

Als afsluiting van een lesperiode wordt er tweemaal per jaar, zomervakantie en jaarwisseling, een Open Dag georganiseerd. Zowel de studenten als hun ouders en/of verzorgers zijn hierbij aanwezig. Ook worden de buurtbewoners uitgenodigd. Voor de directeur van de Prawirotaman School wordt een kleine attentie gekocht. Tijdens de vakantie blijft de school open om de kinderen in de gelegenheid te stellen op eigen initiatief gebruik te maken van het multimedia lokaal.

Hoogmade, 19 december 2017

Voorzitter:                                Penningmeester:                                  Secretaris:

F.H.M. Rohling                         C. Van Der Horst                                  F.H.M. Rohling