Jaarverslag Stichting Jogja Nederland
Periode 2021
De stichting is in 2006 opgericht als stichting Help Yogya aan een dak, na de
aardbevingen in het gebied Yogya, Midden Java, teneinde gelden in te zamelen om de
wederopbouw te ondersteunen met de financiering van nieuwe woningen. Naarmate dit
doel steeds meer werd bereikt richtte de stichting zich op andere noden onder de
bevolking in de omgeving van Yogyakarta.
Deze werden gevonden in het onderwijs, vooral in het basis- en middelbaar onderwijs
waarvoor ouders van leerlingen op grote schaal niet kunnen voldoen aan de financiële
bijdragen die van hen worden gevraagd. Vaak is de basis van het algemeen verplichte
onderwijs in Indonesië onvoldoende om een vervolgstudie op te pakken en/of gaan de
kinderen na de basisschool direct aan het werk om het gezin te ondersteunen.
Sinds 26 november 2018 is de stichting actief onder de naam Stichting Jogja Nederland.
De Stichting Jogja Nederland wil deze kinderen, in een vroeg stadium, een kans geven
om zich te ontplooien door het stimuleren van hun algemene ontwikkeling, waarbij de
beheersing van de Engelse taal wordt gezien als een extra dimensie, om zich later in hun
maatschappelijke omgeving te kunnen profileren. De Engelse taal wordt aan hen
onderwezen in de vorm van theoretische en praktische ondersteuning door professionele
onderwijzers en vrijwilligers in het district Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië.
Het bestuur van de Stichting Jogja Nederland bestaat uit: